حرکات سرشانه

نشر جلو جفت دست دمبل ایستاده

نام حرکت نشر جلو جفت دست دمبل ایستاده نام انگلیسی Shoulder Dumbbell Front Raise عضلات درگیر (دلتوئید قدامی) بخش جلویی…

مشاهده

کول دمبل ایستاده

نام حرکت کول دمبل ایستاده نام انگلیسی Dumbbell upright row عضلات درگیر (قسمت بالای کول) ذوزنقه فوقانی نوع تمرین قدرتی…

مشاهده

نشر جانب دستگاه نشسته

نام حرکت نشر جانب دستگاه نشسته نام انگلیسی Seated Machine Lateral Raise عضلات درگیر (سرشانه میانی) دلتوئید میانی نوع تمرین…

مشاهده

پرس سرشانه اسمیت از پشت

نام حرکت پرس سرشانه اسمیت از پشت نام انگلیسی Smith Machine Rear Shoulder Press عضلات درگیر سرشانه (دلتوئئید قدامی) نوع…

مشاهده

پرس سرشانه اسمیت از جلو

نام حرکت پرس سرشانه اسمیت از جلو نام انگلیسی Smith Machine Shoulder Press عضلات درگیر (دلتوئید قدامی) بخش جلویی سرشانه…

مشاهده

پرس سرشانه دمبل موازی نشسته متناوب

نام حرکت پرس سرشانه دمبل موازی نشسته متناوب نام انگلیسی Alternate seated parallel dumbbell shoulder press عضلات درگیر (دلتوئید قدامی)…

مشاهده

پرس سرشانه دمبل آرنولدی نشسته

نام حرکت پرس سرشانه دمبل آرنولدی نشسته نام انگلیسی Dumbbell Seated Alternating Front Raise عضلات درگیر  (دلتوئید قدامی) بخش تر…

مشاهده

نشر جلو دمبل نشسته تک دست

نام حرکت نشر جلو نشسته دمبل تک دست  نام انگلیسی Dumbbell Seated Alternating Front Raise عضلات درگیر بخش جلویی سرشانه…

مشاهده

نشر خم دمبل تک دست

نام حرکت نشر خم دمبل تک دست متناوب نام انگلیسی  Single Arm Dumbbell Reverse Fly عضلات درگیر سرشانه پشتی (دلتوئید…

مشاهده

پرس سرشانه دمبل ایستاده

نام حرکت پرس سرشانه دمبل ایستاده  نام انگلیسی Standing Dumbbell Shoulder Press عضلات درگیر بخش جلویی سرشانه نوع تمرین قدرتی…

مشاهده
دکمه بازگشت به بالا

همین الان برنامه خودت رو دریافت کن!

سرزمین والیبال، پس از سال‌ها تجربه درخشان در زمینه ارائه خدمات ورزشی، با افتخار نام و برند خود را به آرا فیت تغییر داد.