فرم سفارش

راهنمای سفارش رنامه بدنسازی -min

فرم سفارش برنامه بدنسازی بر اساس رشته

نام و نام خانوادگی(ضروری)
جنسیت:(ضروری)

اهداف ورزشی و نوع برنامه درخواستی

انتخاب برنامه تمرینی(ضروری)
انتخاب مدت زمان برنامه تمرینی(ضروری)
رشته ورزشی خود را انتخاب کنید.(ضروری)

مشخصات فیزیکی

تکمیل موارد پایین اختیاری است اما بر کیفیت برنامه دریافتی موثر میباشد

ارسال عکس

درصورت تمایل میتوانید عکس خود را از گردن به پایین ارسال کنید ارسال عکس میتواند بر کیفیت برنامه دریافتی موثر باشد
عکس از روبرو
انواع فایل های مجاز : jpg, jpeg, png, gif.
عکس از بغل
انواع فایل های مجاز : jpg, jpeg, png, gif.
عکس از پشت
انواع فایل های مجاز : jpg, jpeg, png, gif.

دکمه بازگشت به بالا

سرزمین والیبال، پس از سال‌ها تجربه درخشان در زمینه ارائه خدمات ورزشی، با افتخار نام و برند خود را به آرا فیت تغییر داد.